Znanje

Proces prenašanja znanja

Prvi korak k vsaki spremembi vedenja je pridobivanje novega znanja. Vsak napredek, tako vodstveni kot prodajni ali osebnostni se začne z novim znanjem.

Ta korak je kreiranje novega védenja.

Način prenosa znanja

Znanje se prenaša na delavnicah. Prenos znanja ni nikoli samo enosmerno. Medtem, ko mi vaši ekipi predajamo znanje o prodaji, vaša ekipa predaja nam znanje o vaši branži, podjetju, znamki, izdelkih,…

Tako bodo vaše delavnice zelo kreativne in moderirane s strani izkušenih izvajalcev. Glede na izkušnje naših strank pa samo delavnice niso dovolj. Ker stranke želijo, da so delavnice čim bolj aktivne, smo razvili posebno metodologijo prenosa znanj, ki zajema:

1 - Pred delavnico

 1. Vodje imajo možnost sooblikovati vsebino prihajajoče delavnice
 2. Udeleženci prejmejo vsebinske materiale, ki se bodo uporabljali med delavnico.

2 - Med delavnico

 1. Vsak udeleženec se pripravlja na enem svojem konkretnem primeru oz. stranki, ki si jo sam izbere pred treningom.
 2. Znanje se prenaša tudi s pomočjo vaj, ki se izvajajo individualno, v parih ali skupinah.
 3. Udeleženci si že med treningom beležijo, kaj od vsebine bodo že dan po treningu začeli izvajati drugače.

3 - Po delavnici

Zaporednost delavnic ima največjo hibo v sprotnem pomnenju. Ker vsaka naslednja delavnica nadgrajuje prejšnjo, je za njo ključno, da si udeleženci prejšnje vsebino le-te tudi zapomnijo. Zato udeleženci že na vsaki delavnici in tudi po njej izvedejo:

 1. Testiranje znanja o tekoči delavnici. Rezutlati so javni. Namen je preverjanje prejetega znanja n dodatna spodbuda k aktivnejšemu sodelovanju/pomnjenju na naslednjih delavnicah.
 2. Po delavncii vsak nadrejeni prejme zaveze svojih podrejenih, ki jih lahko preverja v njihovi praksi (glej točko 2.)
 3. Dan po delavnici prejmejo udeleženci fotozapisnik delavnice, ki vsebuje:
  • vsebinske materiale, ki smo jih obdelali na treningu
  • vse gradivo, ki so ga naredili v parih ali skupinah
  • zaveze vseh udeležencev, kaj bodo spremenili v svojem prodajnem pristopu
  • navodila za domače naloge
 4. Vsak udeleženec ima po delavnici domačo nalogo, ki zahteva od njega, da vsebino treninga uporabi v praksi. Izvajanje domače naloge pa preverja njegov nadrejeni. Za izvedbo imajo praviloma 14 dni časa.

Prodajni in vodstveni moduli

Predaja znanja je zasnovana v obliki modulov. To daje metodologiji Training by Selling fleksibilnost in skalabilnost. To pomeni, da lahko vsebino delavnic prilagodimo tako za specifične potrebe kot za specifično velikost ali geografsko lokacijo ekip. 

Moduli sledijo strukturi testa prodajnih kompetenc. To pomeni, da so razdeljeni na:

 • vzpostavljanje kontakta
 • Pozornost stranke
 • Analiza potreb
 • Priprava ponudbe
 • Zaključevanje prodaje

Podrobno vsebino posameznih modulo najdete s klikom na spodnji gumb.

Prodajni in vodstveni moduli

Vsako podjetje ali ekipa ob zaključku prodajnih delavnic prejme

Tako v vmesnih fazah coachinga kot na koncu bomo pripravili poročilo o usposobljenosti vaših prodajalcev. Vsebuje tako znanja, ki jih bodo pridobili, kot poročilo z merljivo in opisno spremembo delovanja posameznika.
Ekipa ob zaključu projekta obdrži:

 • PRIROČNIKE Z NATANČNO DEFINIRANIMI PROCESI,
 • JASNA NAVODILA ZA IZVAJANJE,
 • DOGOVORJENA IN DEFINIRANA ORODJA, KI OMOGOČAJO USPEŠNEJŠE IN HITREJŠE DELO
 • SPECIFIČNE IZROČKE ZA SPECIFIČNE ZAHTEVE